012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Aktualności » Szkolenia dla krakowskich pedagogów spoza sieci, za nami!

Szkolenia dla krakowskich pedagogów spoza sieci, za nami!

      Za nami szkolenia dla krakowskich Dyrektorów i  Nauczycieli spoza sieci współpracy i samokształcenia. Zaproponowane przez koordynatorów tematy okazały się być odzwierciadleniem potrzeb nauczycieli, o czym świadczą opinie w ankietach ewaluacyjnych spotkań. Analiza tych ankiet wyraźnie wskazuje, ze taka forma współpracy, uczenia się, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, jest bardzo przydatna: pozwala na wspólne rozwiązywanie wielu problemów wychowawczych, poznanie technik i narzędzi do dobrej komunikacji z rodzicem i uczniem, a także organizacji procesu dydaktycznego. Wielu nauczycieli zadeklarowało chęć uczestniczenia w pracy sieci.

W SPPP KOT odbyły się trzy szkolenia dla nauczycieli spoza sieci:

1. Organizacja pracy zespołowej uczniów, rola uczniowskiego liderawarsztat: 20 października 2016r., który przeprowadziła Alicja Sikora, koordynator sieci humanistów i wychowawców klas.

Celem spotkania było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat:

  • Wdrożenia do współdziałania w zespole w ramach sieci (organizacja pracy).
  • Wypracowania efektywnego modelu pracy zespołowej.
  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do właściwej organizacji pracy zespołu.

2. Jak być asertywnym nauczycielem? Asertywne komunikaty w praktyce- 27 października 2016r, który przeprowadziła  Małgorzata Gadomska, koordynator sieci nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego.

Celem warsztatów było opanowanie umiejętności formułowania asertywnych komunikatów w sytuacjach praktycznych.

Przedstawione treści dotyczyły:

  • czynników wpływających na pozytywny wizerunek nauczyciela,
  • modelów komunikatów: FUKOZ, JA, Konstruktywnej konfrontacji, Asertywnej komunikacji,
  • asertywnych technik.

3. Budowanie dobrej współpracy i komunikacji między nauczycielem i rodzicem, elementy komunikacji porozumienie bez przemocy warsztat: 21listopada 2016r, który przeprowadziły Izabela Kaznowska – koordynator wspomagania, Agnieszka Balicka – psycholog pracujący w SPPP KOT i Alicja Sikora koordynator sieci.

Celem warsztatów było:

  • Promowanie idei sieciowania, jako jednej z form wspomagania szkół przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
  • Promowanie filozofii Porozumienia bez przemocy- pokazanie modelu PBP, założeń i zalet, możliwości wykorzystania np. w praktyce szkolnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim krakowskim Pedagogom, za liczny udział w naszych spotkaniach i bardzo dobrą atmosferę  pracy.  Był to czas efektywnie wykorzystany i zapewne przełoży się na podniesienie jakości pracy szkoły.

                                                                              Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w sieci Koordynatorzy sieci Alicja Sikora i Małgorzata Gadomska   

 

następny: Konferencja szkoleniowo-naukowa.

poprzedni: Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla Dyrektorów i Nauczycieli.

« Wróć do kategorii

Styczniowa projekcja filmowa "Powrót"

18 stycznia 2018

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia  (piątek) w "Krakowskim Ośrodku Terapii" przy ulicy Helclów 23a (w sali na poddaszu) o godzinie 20.00.

Sprawdź jakość powietrza!

05 grudnia 2017

Zapraszamy do monitorowania jakości powietrza na stronie:

monitoring.krakow.pios.gov.pl

Portal "Nasze Szkoły" - polecamy nauczycielom i rodziców

26 października 2017

Zachęcamy do korzystania z portalu Nasze Szkoły. Znajdą na nim Państwo wszelkie przydatne informacje na temat szkół z terenu Miasta Krakowa.

 

 

Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.

21 listopada 2017

 Zaproszenie na konferencję „Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.” w dniu11 grudnia 2017 r.