012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Aktualności » Szkolenia dla krakowskich pedagogów spoza sieci, za nami!

Szkolenia dla krakowskich pedagogów spoza sieci, za nami!

      Za nami szkolenia dla krakowskich Dyrektorów i  Nauczycieli spoza sieci współpracy i samokształcenia. Zaproponowane przez koordynatorów tematy okazały się być odzwierciadleniem potrzeb nauczycieli, o czym świadczą opinie w ankietach ewaluacyjnych spotkań. Analiza tych ankiet wyraźnie wskazuje, ze taka forma współpracy, uczenia się, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli, jest bardzo przydatna: pozwala na wspólne rozwiązywanie wielu problemów wychowawczych, poznanie technik i narzędzi do dobrej komunikacji z rodzicem i uczniem, a także organizacji procesu dydaktycznego. Wielu nauczycieli zadeklarowało chęć uczestniczenia w pracy sieci.

W SPPP KOT odbyły się trzy szkolenia dla nauczycieli spoza sieci:

1. Organizacja pracy zespołowej uczniów, rola uczniowskiego liderawarsztat: 20 października 2016r., który przeprowadziła Alicja Sikora, koordynator sieci humanistów i wychowawców klas.

Celem spotkania było nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności na temat:

  • Wdrożenia do współdziałania w zespole w ramach sieci (organizacja pracy).
  • Wypracowania efektywnego modelu pracy zespołowej.
  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do właściwej organizacji pracy zespołu.

2. Jak być asertywnym nauczycielem? Asertywne komunikaty w praktyce- 27 października 2016r, który przeprowadziła  Małgorzata Gadomska, koordynator sieci nauczycieli szkolnictwa specjalnego i integracyjnego.

Celem warsztatów było opanowanie umiejętności formułowania asertywnych komunikatów w sytuacjach praktycznych.

Przedstawione treści dotyczyły:

  • czynników wpływających na pozytywny wizerunek nauczyciela,
  • modelów komunikatów: FUKOZ, JA, Konstruktywnej konfrontacji, Asertywnej komunikacji,
  • asertywnych technik.

3. Budowanie dobrej współpracy i komunikacji między nauczycielem i rodzicem, elementy komunikacji porozumienie bez przemocy warsztat: 21listopada 2016r, który przeprowadziły Izabela Kaznowska – koordynator wspomagania, Agnieszka Balicka – psycholog pracujący w SPPP KOT i Alicja Sikora koordynator sieci.

Celem warsztatów było:

  • Promowanie idei sieciowania, jako jednej z form wspomagania szkół przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
  • Promowanie filozofii Porozumienia bez przemocy- pokazanie modelu PBP, założeń i zalet, możliwości wykorzystania np. w praktyce szkolnej.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim krakowskim Pedagogom, za liczny udział w naszych spotkaniach i bardzo dobrą atmosferę  pracy.  Był to czas efektywnie wykorzystany i zapewne przełoży się na podniesienie jakości pracy szkoły.

                                                                              Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w sieci Koordynatorzy sieci Alicja Sikora i Małgorzata Gadomska   

 

następny: Konferencja szkoleniowo-naukowa.

poprzedni: Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla Dyrektorów i Nauczycieli.

« Wróć do kategorii

Łódź na falach - program psychoedukacyjny dla rodziców Jak być kompetentnym rodzicem w sytuacji rozstania?

15 października 2018

Psychoterapeuci Zespołu Terapii Rodzin ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Krakowski Ośrodek Terapii podczas tegorocznej XIV Konferencji Trzech Sekcji
-Władza w Psychoterapii - przeprowadzą warsztat pt.: "Łódź na falach" program psychoedukacyjny dla
rodziców Jak być kompetentnym rodzicem w sytuacji rozstania?

Ostatnie chwile rekrutacji do Szkoły Budowania Bezpieczeństwa 18/19

14 lipca 2018

Zostały ostatnie miejsca w 4 grupie SZBB - 96 - godzinnego, intensywnego programu rozwojowego dla pracowników szkół. Zajęcia prowadzone są w ramach Centrum TAMA w KOT. Zapraszamy do udziału!

Konferencja Nauczyciel- rodzicem, rodzic-nauczycielem.

10 lipca 2018

Niezwykła konferncja i bardzo piękne podziekowanie dla Pani Dyrektor Barbary Woszczyny!

Projekcja filmowa - "Miód" - Zapraszamy!

11 czerwca 2018

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca (najbliższy czwartek) o godzinie 20.30 w "Krakowskim Ośrodku Terapii" w sali 30.