012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Aktualności » Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Krakowski Ośrodek Terapii realizuje projekt pilotażowy "Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków", w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:

 1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. 

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

 • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych.
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

 1. Opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Przygotowanie zaplecza kadrowego i merytorycznego. W ramach tego zadania:
 • organizowane są spotkania informacyjne i szkoleniowe dla kadry zarządzającej szkołami i przedszkolami, pracowników placówek prowadzących doskonalenie nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących,
 • opracowywane są materiały i narzędzia merytoryczne (np.: przewodniki, oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, scenariusze spotkań, przykłady dobrych praktyk) pomocne w procesie doskonalenia,
 • wdrażany jest elektroniczny system zarządzania informacją.
 1. Opracowanie systemu zapewniania jakości usług, w tym wsparcie instytucji prowadzących doskonalenie nauczycieli w procesie akredytacji.
 2. Działania promocyjno-informacyjne.
 

następny: Grupa terapeutyczna dla młodzieży szkół średnich objętej nauczaniem indywidualnym

« Wróć do kategorii

Styczniowa projekcja filmowa "Powrót"

18 stycznia 2018

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia  (piątek) w "Krakowskim Ośrodku Terapii" przy ulicy Helclów 23a (w sali na poddaszu) o godzinie 20.00.

Sprawdź jakość powietrza!

05 grudnia 2017

Zapraszamy do monitorowania jakości powietrza na stronie:

monitoring.krakow.pios.gov.pl

Portal "Nasze Szkoły" - polecamy nauczycielom i rodziców

26 października 2017

Zachęcamy do korzystania z portalu Nasze Szkoły. Znajdą na nim Państwo wszelkie przydatne informacje na temat szkół z terenu Miasta Krakowa.

 

 

Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.

21 listopada 2017

 Zaproszenie na konferencję „Szkoła XXI wieku na miarę oczekiwań uczniów. Wartość relacji w edukacji.” w dniu11 grudnia 2017 r.