012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Aktualności » Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków

Krakowski Ośrodek Terapii realizuje projekt pilotażowy "Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków", w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:

 1. Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
 2. Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
 3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia. 

Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:

 • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych.
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

W ramach projektu są realizowane następujące działania:

 1. Opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a więc przede wszystkim wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Przygotowanie zaplecza kadrowego i merytorycznego. W ramach tego zadania:
 • organizowane są spotkania informacyjne i szkoleniowe dla kadry zarządzającej szkołami i przedszkolami, pracowników placówek prowadzących doskonalenie nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących,
 • opracowywane są materiały i narzędzia merytoryczne (np.: przewodniki, oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, scenariusze spotkań, przykłady dobrych praktyk) pomocne w procesie doskonalenia,
 • wdrażany jest elektroniczny system zarządzania informacją.
 1. Opracowanie systemu zapewniania jakości usług, w tym wsparcie instytucji prowadzących doskonalenie nauczycieli w procesie akredytacji.
 2. Działania promocyjno-informacyjne.
 

następny: Grupa terapeutyczna dla młodzieży szkół średnich objętej nauczaniem indywidualnym

« Wróć do kategorii

Projekcja filmowa "Niemiłość" - zapraszamy!

19 kwietnia 2018

Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia (czwartek) w KinoKawiarni "Kika" przy ulicy Krasickiego 18. Zapraszamy!

Wspomaganie rozwoju szkół w r.szk. 2018/2019

11 kwietnia 2018

Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie w zakładce WSPOMAGANIE

"Kot w tarapatach" - zapraszamy klasy I do udziału w kociej akcji profilaktycznej!

12 lutego 2018

Celem Akcji jest przybliżenie dzieciom idei terapii i korzystania z pomocy psychologicznej, kiedy mają różne trudności i zmartwienia. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca 2018.

Sprawdź jakość powietrza!

05 grudnia 2017

Zapraszamy do monitorowania jakości powietrza na stronie:

monitoring.krakow.pios.gov.pl