012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Dla specjalistów » PROGRAM SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

 „SUPERWIZJA”

Cel programu:

 • Superwizja pracy psychologicznej adresatów programu
 • Lepsze rozumienie prowadzenia terapii
 • Zwiększenie poczucia kompetencji i wiedzy w zakresie funkcjonowania psychicznego i społecznego dzieci, rodziców, rodzin i grup
 • Doskonalenie technik pomocy psychologicznej w kontekście rozporządzeń MEN, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Adresaci programu:

 • Psychologowie zatrudnieni w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych
 • Psychologowie i pedagodzy szkolni
 • Osoby pracujące w innych placówkach, zajmujące się udzielaniem pomocy psychologicznej, terapią dzieci, młodzieży i rodzin z terenu miasta Krakowa

Sposób realizacji:

 • Indywidualne spotkania z superwizorem 1x w miesiącu, 2 godziny
 • Warsztaty superwizyjne dla 2-10 osób 1x w miesiącu, 4 godziny

Miejsce realizacji:

Krakowski Ośrodek Terapii
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
Kraków, ul. Helclów 23A

Czas realizacji:

Rok szkolny 2013/2014

Ewaluacja:

Ankiety wypełniane przez uczestników superwizji

Sposób dokumentowania:

Listy obecności

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

 • Anna Bodzek
 • Marzena Krzanowska
 • Bogusława Piasecka

Autorzy

 • Anna Bodzek psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Marzena Krzanowska psychoterapeuta, superwizor - certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Bogusława Piasecka- psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 

następny: Oferta Ośrodka 2015/2016

« Wróć do kategorii