012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Sieci współpracy samokształcenia w r. szk.2016/17. » Działania w ramach sieci współpracy i samokształcenia w r. szk. 2016/2017

        Przy SPP-P Krakowskim Ośrodku Terapii od maja 2016r. pracują trzy sieci współpracy i samokształcenia:

 1.  sieci metodyczne 
- Dla nauczycieli humanistów:temat sieci Nauczyciele pracują zespołowo –koordynator Alicja Sikora 
- Szkolnictwa specjalnego i integracyjnego - koordynator Małgorzata Gadomska 
2. 
sieć problemowa: Nauczycieli wychowawców klas: temat sieci: kreatywny wychowawca, kreatywny uczeń koordynator Alicja Sikora

1. Wykaz szkół, z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształcenia humanistów

  Lp.

szkoła / adres szkoły

dyrektor szkoły

1

Gimnazjum nr 4 , Rynek Kleparski 18, Kraków

Irena Pawlik

2

Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15, Kraków

Maria Kuzak

3

Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 15 Szkoła Podstawowa nr 157, Gimnazjum nr 33  Kraków, ul. Rydygiera 20

Danuta Kohut

4

Zespól Szkół Specjalnych nr 2 = Przedszkole nr 8, Szkoła Podstawowa nr 122, Gimnazjum nr 69, LO nr XXXIV  ul. Kopernika 19  Kraków

Małgorzata Brzeska

5

Zespół Szkół Ogólnokształcących 18 = Gimnazjum nr 20 LO nr XXVII ul. Senatorska 25 Kraków

Kinga Kloryga

6

Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Spasowskiego 7 Kraków

Anna Kalafar

7

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 Przedszkole nr 25, Szkoła Podstawowa nr 51, Gimnazjum nr 82 ul Stawowa 179 Kraków

Iwona Jabłonka

8

Liceum Ogólnokształcące nr I , Pl. Na Groblach 9 Kraków

Jacek Kaczor

9

Szkoła Podstawowa nr 134 ul. Kłuszyńska 46 Kraków

Iwona Nosek

10

Szkoła Podstawowa nr 78,  ul Jaskrowa 5 Kraków  

Dorota Kadula

11

Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 Kraków

Bożena Sadok

12

13.

Szkoła Podstawowa nr 132  ul. Bolesława Śmiałego 6 Kraków

Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112 Kraków

Ewa Nocuń

Ewa Tomczyk

2. Wykaz szkól,  z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształcenia wychowawców klas

Lp.

szkoła/adres szkoły

dyrektor szkoły

1

IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki  ul. Krzemionki 11 Kraków

Elżbieta Szaban

2

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 os. Bohaterów Września 13  Kraków

Stanisław Piech

4

Zespół Szkół Łączności ul. Monte Cassino 31 Kraków

Antoni Borgosz

5

III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego Kraków, os.Wysokie 6

Marta Łój

6

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa , ul. Szlak 5 Kraków

Joanna Jasion

7

Szkoła Podstawowa nr 95 ul. Wileńska 9 Kraków

Elżbieta Poradowska

8

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych ul.Górka Narodowa 116 Kraków

Renata Stańczyk

9

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Romana Prawocheńskiego 7 Kraków

Mirosław Rutkowski

10

Gimnazjum nr 28 Kraków, ul.Bujaka 15 Kraków

Maria Kuzak

11

12

Liceum Ogólnokształcące nr I Kraków Pl. Na Groblach 9

Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Myślenicka 112 Kraków

Jacek Kaczor

Ewa  Tomczy

3. Wykaz szkól,  z których nauczyciele przystąpili do sieci współpracy i samokształcenia kształcenia specjalnego i integracyjnego

lp

szkoła/adres szkoły

dyrektor szkoły

 

1

Samorządowe Przedszkole nr10 ul. Strąkowa 7, Kraków

Teresa Sternal

 
 

2

Samorządowe Przedszkole nr 14 ul. Młyńska Boczna 4,  Kraków

Danuta Piekara

 
 

3

Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 os. Urocze 15, Kraków

Iwona Romanek

 

4

Niepubliczne Przedszkole „Tuptusiowa Kraina”ul. Radzikowskiego 47C, Kraków

Magdalena Wilusz

 

5

Szkoła Podstawowa nr 113 ul. Stachiewicza 33, Kraków

Bożena Sadok

 

6

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 ul. Stojałowskiego 31, Kraków

Maria Baran

 

7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 Ul. Zdrowa 6,  Kraków

Urszula Guzikowska

 

8

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 ul. Chmielowskiego 1, Kraków

Bożena Ochońska

 
 

9

Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kluczborska 3, Kraków

Zofia Rostworowska

 

10

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5 os,Słoneczne 12

Ewa Donhöffner

 

11

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 ul. Strąkowa 3A,  Kraków

Jerzy Kubieniec 

 

12

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 w Krakowie os. Na Stoku 52, Kraków

Bożena Cabaj - Miciak

 

13

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ul. Ptaszyckiego 9, Kraków              

Marek Roszczynialski

 

14

    Zespół Szkół Specjalnych nr 14 os. Sportowe 28, Kraków

Anna Kosińska

 

Jako uzupełnienie pracy w Realu nauczyciele będą pracować na platformie Ośrodka Rozwoju Edukacji WWW.doskonaleniewsieci.pl Od 2013r. platforma była wykorzystywana, jako narzędzie wspierające pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Sieci prowadzone w ramach projektu mogą kontynuować działalność po jego zakończeniu, co niniejszym czynimy.
Osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych w proponowanych obszarach proszone są o indywidualne zgłaszanie się poprzez wypełnienie i przesłanie w wersji elektronicznej zeskanowanego formularza zgłoszenia do sieci (Formularz w załączeniu) na adres mailowy kot.krakow@poczta.onet.pl lub adresy mailowe koordynatorów sieci: 
Alicja Sikora: e-mail: saj@autograf.pl 
Małgorzata Gadomska: e-mail: m.gadomska@op.pl  z dopiskiem „WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ

           Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom , tym którzy „sieciują” drugi a nawet trzeci rok, jak i tym którzy  przygodę z siecią dopiero zaczynają,  serdecznie dziękujemy za udział w bardzo dobrych , rzeczowych spotkaniach, które przebiegły w serdecznej i optymistycznej atmosferze. Życzymy, aby nasza wspólna praca w sieci była czasem dobrze i efektywnie wykorzystanym.

  • Koordynator wspomagania Izabela Kaznowska 
  • Koordynatorzy sieci  Alicja Sikora i Małgorzata Gadomska
  • Dyrektor SPPP Krakowskiego Ośrodka Terapii Barbara Woszczyna