012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Efekty procesu wspomagania

Efekty pracy sieci wspólpracy i samokształcenia.

   1. Sieci współpracy i samokształcenia stanowiły część ProjektuWspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego realizatorem w imieniu Gminy Miejskiej Kraków był Krakowski Ośrodek Terapii.
   Projekt ten był skierowany wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
   Celem głównym Projektu było podniesienie, jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Krakowie poprzez przygotowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego powiatowego programu wspomagania szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15.
   W drugim roku pracy sieć realizujaca temat  „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole”, przeprowadziła działania, mające na celu zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.   Pomysłodawcą takiego badania jest Kazimiera Podczaszy. Pani Podczaszy w wywiadzie, który przeprowadziła Pani dr Danuta Elsner, mówiła, że z profilu szkoły wyniknęło, iż uczniowie mają za dużo zadań zadawanych do domu, a czas na lekcji nie jest właściwie wykorzystany. Ten sam problem zgłosiły jeszcze trzy szkoły, które uznały, że gospodarowanie czasem u nich też jest obszarem wymagającym usprawnień.
   W szkołach tych najpierw zostały opracowane narzędzia do diagnozy wykorzystania czasu na lekcji a nastypnie przeprowadzono badania wśród nauczycieli i uczniów. Jak mówi Pani Podczaszy badania wskazały, co przeszkadza, a co pomaga w prawidłowym wykorzystaniu czasu pracy na lekcji, a także, że zdaniem nauczycieli i uczniów efektywnie wykorzystuje się od 23 do 34 minut.
   Posługując się tym samymi narzędziami nauczyciele naszej sieci przeprowadzili badania wśród uczniów i nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych. Jednak nasze badania poszły jeszcze dalej.
W badaniu wzięło udział 76 nauczycieli i 452 uczniów z II, III i IV etapu edukacyjnego.

Temat badania: Zbadanie efektywnego wykorzystania czasu na lekcji.


Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie odpowiadali na dwa pytania:
1. Co wpływa na efektywne wykorzystanie czasu na lekcji?
2. Co powoduje zakłócanie czasu na lekcji?

Wyniki z przeprowadzonego badania są bardzo interesujące i warte nie tylko przeanalizowania ale i zastosowania. Cały raport TUTAJ

   2. Artykuł opublikowany na stronach ORE w Październiku 2015r pt "SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” autor - Alicja Sikora Koordynator sieci. TUTAJ

  3. Artykuł w Głosie Nauczycielskim z dn.22 kwietnia 2015r/nr 17 pt "Nauczyciele pracują w sieci" TUTAJ

  4. Artykuł w miesięczniku Dyrektor Szkoły z  sierpnia 2015r /nr 8/15/ pt "Sieć wspólpracy i samokształcenia"- autor Alicja Sikora TUTAJ

  5. Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych przez nauczycieli w pracy sieci współpracy i samokształcenia „Współdziałanie zespołowe nauczycieli i podnoszenie efektywności procesu edukacyjnego w szkole” w r. szk. 2014/2015 TUTAJ

 6. Dobre praktyki, jako efekt współpracy w sieci w r. szk. 2016/17 TUTAJ

7. Artykuł w mięsieczniku Dyrektor Szkoły z czerwca 2017 r /nr 6/2017 - pt "Ocena efektywności doskonalenia nauczycieli" - autor Danuta Elsner i Alicja Sikora