012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Sieci współpracy i samokształcenia w r. szk. 2018/19

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PLACÓWEK
w okresie od V. 2018 – IV. 2019

WYKAZ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPP- P KOT W KRAKOWIE

Formularz zgłoszenia do pracy w sieci w r.szk. 2018/19

Serdecznie zapraszamy
koordynatorzy sieci Alicja Sikora i Agnieszka Larysz-Ligęza