012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Sieci współpracy i samokształcenia w r. szk. 2017/18 » Spotkania sieci we wrześniu 2017r

Szanowni Państwo!
1. Serdecznie zapraszamy na kolejne, warsztatowe spotkanie sieci Wychowawców klas, które odbędzie się
             12 września /wtorek/od godz 16.00 do 19.00 w KOT /sala na II p./
Jeśli nauczyciele spoza sieci byliby zainteresowani tym spotkaniem, serdecznie zapraszamy.

Tematykę i zagadnienia na spotkaniu wrześniowym będzie realizować Pani Barbara Woszczyna. Zostały one uzgodnione na czerwcowym spotkaniu i wyniknęły z diagnozy wstepnej. Ponizej znajduje się zakres szczegółowy spotkania:
1. Typy rodziców
2. Zasady dobrej komunikacji w relacji nauczyciel-rodzic
3. Proponowana tematyka spotkań z rodzicami
4. Adaptacja na poszczególnych etapach edukacyjnych
5. Bullying w szkole. czyli przemoc i agresja wśród dzieci
6. Agresja -techniki jej zapobiegania
7. Akty prawne -ustawa o postępowaniu w/s nieletnich
8. Ścieżka współpracy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
9. Wzór informacji o uczniu /do poradni/.
 
2. Serdecznie zapraszamy na kolejne, warsztatowe spotkanie sieci " praca zespołowa", które odbędzie się
             19 września /wtorek/od godz 16.00 do 19.00 w KOT /sala na II p./
1. Na spotkaniu sieci przeanalizujemy i poszukamy dobrych rozwiązań i aspektów uczenia się we współpracy.
2. Zastanowimy sie, jak uczestnictwo w grupie może stymulować inwencję jednostki i motywować ją do działania?.
3. Doprecyzowanie zagadnień na spotkanie z ekspertami.

4. Praktyczne ćwiczenia do pracy zespołowej.
Serdecznie zapraszamy!