012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Wspomaganie » Wspomaganie rozwoju szkół w r. szk. 2018/19

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK  W ROKU SZK.2018/2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek!
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

od 2013 roku realizuje zadania związane z wspomaganiem rozwoju szkół/przedszkoli i placówek. Zapraszamy do współpracy w zakresie wspomagania, które obejmuje wsparcie w rozwiązywaniu trudności, problemów oraz w zwiększeniu kompetencji nauczycieli i podniesienia jakości pracy przedszkola/szkoły/placówki. 
W ramach wspomagania proponujemy:

  • wsparcie wszystkich nauczycieli w okresie od maja do grudnia 2018 roku,
  • pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych oraz realizacji działań zaplanowanych w:
  1. Planie Rozwoju Szkoły,
  2. Planie Nadzoru Pedagogicznego i Planie Ewaluacji Wewnętrznej,
  • wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych,
  • udział nauczycieli w pracach sieci współpracy i samokształcenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków współpracy z Przedszkolem/Szkołą/Placówką zawarte zostały w PROCEDURZE ORGANIZACJI WSPOMAGANIA.
Dyrektorzy zainteresowani współpracą z naszą Poradnią proszeni są o wypełnienie „Karty zgłoszenia” i odesłanie w wersji elektronicznej lub papierowej pod wskazane w Karcie adres lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorem Poradni.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
http://www.kot.krakow.pl/
Aby uzyskać szczegółowe informacje prosimy o kontakt pod adresem:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krakowski Ośrodek Terapii

tel. 12 422 18 58     www.kot.krakow.pl       e-mail: kot.krakow@poczta.onet.pl
i.kaznowska@poczta.fm

Równocześnie prosimy Państwa o rozpropagowanie wśród nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pedagogów formy doskonalenia, jakimi są sieci współpracy i samokształcenia.
Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia nauczycieli, której podstawą jest praca zespołowa nauczycieli, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z zdiagnozowanymi potrzebami.

W SPPP KOT w r. szk. 2018/19 planujemy uruchomienie następujących sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci:                           Sieci problemowe

Koordynator

1 „Uczenie się przez współpracę -praca z zespołem i w zespole /od klasy IV SP, gimnazja i szkoły średnie/

Koordynator sieci Alicja Sikora saj@autograf.pl

2. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Koordynator sieci Agnieszka Larysz–Ligęza przedszkolnasiec@gmail.com

3. Dla nauczycieli wychowawców klas /od klasy IV SP, gimnazja i szkoły średnie/

Koordynator sieci Alicja Sikora saj@autograf.pl

4. Dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego

Powstanie sieci uzależnione jest od zainteresowania nauczycieli–kontakt przedszkolnasiec@gmail.com  kot.krakow@poczta.onet.pl

                                                     Formularz zgłoszenia do sieci
Zostaną zorganizowane te sieci, do których zapisze się, co najmniej 20 nauczycieli. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie skanu pod wskazany adres e-mail. Początkowa rekrutacja będzie prowadzona do 31 maja 2018 r., ale nauczyciele mogą przyłączyć się do sieci przez cały rok.
SPPP KOT ściśle współpracuje z innymi Poradniami Specjalistycznymi. Zachęcamy Państwa do zapoznania się również z ich ofertą wspomagania.                                                                                                                                        https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/219107,1812,komunikat,wspomaganie_rozwoju_przedszkoli__szkol_i_placowek_przez_poradnie_specjalistyczne_w_roku_szkolnym_2018_2019.html

W tabeli odnajdziecie Państwo wykaz sieci współpracy. Tabela: Wykaz sieci współpracy i samokształcenia – Poradnie Specjalistyczne

  • Dyrektor SPPP KOT Barbara Woszczyna
  • Koordynator Wspomagania Izabela Kaznowska
  • Koordynatorzy sieci Alicja Sikora i Agnieszka Larysz-Ligęza