012 422 18 58
Gdzie jesteś: Strona główna » Zamówienia

Zamówienia Publiczne

Przetarg nieograniczony:


„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór umowy

Załącznik nr 5:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6:
Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu doświadczenia trenera


„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór umowy

Załącznik nr 5:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6:
Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu doświadczenia trenera


„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ 1/Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór umowy

Załącznik nr 5:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6:
Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu doświadczenia trenera


„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób


„Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 4


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu doświadczenia personelu„Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania


pytania - odpowiedzi nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu doświadczenia personelu


„Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 2


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu doświadczenia personelu


„Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 1”


Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ nr 1

Pytania do SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1:
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu doświadczenia personelu


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia


„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia


Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Przetarg Nr 2

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Załączniki do SIWZ:

 Załącznik nr 1:
 Wzór Formularza ofertowego 

Załącznik nr 2:
 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu osób dla potrzeby oceny w ramach kryterium „Doświadczenie i kwalifikacje kadry trenerskiej"


Przetarg nieograniczony:

„Przeprowadzenie form doskonalenia dla nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

modyfikacja SIWZ: modyfikacja SIWZ

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1
Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3
Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4
Wzór umowy

Załącznik nr 5
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1,2
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1,2

zawiadomienie o wyniku postępowania w części 3,4
zawiadomienie o wyniku postępowania w części 3,4


Przeprowadzenie różnych form doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Przetarg Nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

Załączniki do SIWZ:

 Załącznik nr 1:
 Wzór Formularza ofertowego 

Załącznik nr 2:
 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:
 Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4:
Wzór Wykazu usług

Załącznik nr 5:
Opis przedmiotu zamówienia - formy doskonalenia realizowane w poszczególnych placówkach

Załącznik nr 6:
Wzór umowy

Załącznik nr 7:
Wzór Wykazu osób

Załącznik nr 8:
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 9:
Wzór wykazu doświadczenia personelu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Zawiadomienie o wyniku postępowania